ALGEMENE VOORWAARDEN

Door het plaatsen van je bestelling ga je automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden bijzonderheden.nl
Bij aankoop van een artikel bij bijzonderheden.nl ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

 Koopovereenkomst

 • Na de ontvangst van je bestelling per e-mail is een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de artikelen genoemd in de e-mail. Nadat de bestelling is verzonden/geplaatst, wordt per e-mail aan het door jou (hierna genoemd de koper) opgegeven e-mailadres een bevestigingsbericht verzonden. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de levering bevestigen en/of artikelen leveren.
 • Deze voorwaarden gelden voor alle koop- en verkoopovereenkomsten, de koper kan zich niet beroepen op onbekendheid met deze voorwaarden bij overeenkomsten, waarbij door ons niet uitdrukkelijk verwezen is naar deze voorwaarden.
 • Indien een artikel niet leverbaar is of later geleverd kan worden melden wij je dit binnen 3 dagen in een e-mail. Indien een artikel al betaald is en uiteindelijk niet geleverd wordt storten wij het geld terug.
 • Indien wij een artikel binnen 30 dagen nog niet kunnen leveren mag je dit ten alle tijden annuleren en storten wij het gehele bedrag terug. Wij zullen in de tussen tijd altijd contact met je onderhouden over de order en de levertijd.
 • De koper dient er voor zorg te dragen dat zijn gegevens, waaronder e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert de koper dat hij wettelijk bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de website.

Ontwerp en materialen

 • Alle artikelen zijn handwerk, hierdoor kan het zijn dat niet alles in een ontwerp helemaal gelijk is en dat de afmetingen enigszins fluctueren.
 • Wij doen onze uiterste best om alle artikelen exact hetzelfde te leveren als op de foto afgebeeld. Maar desondanks kan het voorkomen dat er kleine verschillen zijn, doordat het handwerk is.
 • Alle afbeeldingen en teksten op onze website zijn eigendom van bijzonderheden.nl en mogen niet zonder toestemming door derden worden gebruikt.

Prijzen

 • De prijzen die zijn vermeld in de Bijzonderheden webwinkel zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.
 • Op alle bestellingen zijn de op de dag van de opdrachtbevestiging geldende voorwaarden en prijzen van kracht. Wij behouden ons het recht voor voorwaarden en prijzen te veranderen. Kopers zijn echter bevoegd binnen 8 dagen na dagtekening van de kennisgeving van gewijzigde voorwaarden of prijzen, de opdracht voor de nog niet geleverde goederen te annuleren.

 Betalen

 • De bestelde artikelen moeten vooraf betaald worden.
 • De betaling kan met Ideal, overboeking per bank en creditcard.
 • Indien je met de betaling in gebreke blijft, is Bijzonderheden gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.

Verzenden en verzendkosten

 • De levertijd voor de voorraad artikelen is 2 tot 5 werkdagen. Levertijd voor artikelen die op bestelling gemaakt worden in overleg, doch uiterlijk binnen 30 dagen.
 • De verzendkosten in Nederland bedragen €3,95 voor brievenbus pakketten en 6,95 voor pakketpost, voor bestellingen t/m €75,-
 • Voor bestellingen boven de €75,- berekenen wij geen verzendkosten.
 • De verzendkosten naar het België bedragen €9,95
 • Wil je dat het pakket verzekerd of aangetekend verzonden wordt geef dit dan aan bij de bestelling. De extra kosten voor het aangetekend versturen zijn altijd voor de koper.
 • Bijzonderheden.nl is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending via de post.

Ruilen/retour/klachten

 • Nadat je het bestelde artikel hebt ontvangen, heb je 2 weken om ze terug te sturen, mocht het je onverhoopt toch niet bevallen. Je krijgt dan het geld teruggestort, mits het artikel niet gebruikt en onbeschadigd is.
 • Retourzendingen/ klachten moeten eerst aangemeld worden bij info@bijzonderheden.nl.
 • De kosten voor het retour zenden zijn voor rekening van de koper. Rembourszendingen worden niet geaccepteerd.
 • In geval van een gegronde klacht worden de verzendkosten door bijzonderheden.nl vergoed.
 • Mocht een artikel bij ontvangst schade of gebreken vertonen, dan zullen wij altijd naar een passende oplossing zoeken.
 • Artikelen die speciaal voor de klant ontworpen en gemaakt zijn kunnen niet worden geretourneerd.

Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van bijzonderheden.nl kan worden gevraagd.
 • In geval van overmacht, waaronder nakoming van de overeenkomst van ons redelijkerwijs niet of niet tijdig verlangd kan worden, hebben wij het recht om naar keuze, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding tegenover koper te zijn gehouden, bij enkele kennisgeving, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Vrijwaring

 • De tegenpartij dient bijzonderheden.nl te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op de webwinkel tegenover derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door ons geleverde privacyverklaring:
 • Bijzonderheden.nl garandeert dat de gegevens van de koper met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Bijzonderheden.nl zal je gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te kunnen komen. Daarnaast kan je e-mailadres gebruikt worden om je op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten, zoals een nieuwsbrief, als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door bijzonderheden.nl worden aangepast.